CÂN NÔNG SẢN - NHÀ BẾP

Showing 1–12 of 15 results

Được xếp hạng 0 5 sao
300,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B07 là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
450,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B09 là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
350,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B11 5kg là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
550,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B23 5kg là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
500,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B20 là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
500,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B23 3kg là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
600,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B23 7kg là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
500,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử OEM -WH-B27 là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
900,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử SHINKO - GS KAB là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
900,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử SHINKO - GS KAH là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
1,100,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử SHINKO - GS KBH là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Được xếp hạng 0 5 sao
1,300,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân điện tử TANIFA - KD 160 là loại cân dùng trong quy mô nhà bếp là hoàn hảo để xác định thành phần nấu ăn

Hotline: 0384244344

Hotline: 0384244344