CÂN PHÂN TÍCH - CÂN VÀNG

Showing 1–12 of 29 results

Được xếp hạng 0 5 sao
400,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân bỏ túi APPLE MH390 là dòng cân tiểu ly mini bỏ túi chuyên cân định lượng, cân vàng, cân mủ cao su, cân giống nuôi, cân hóa chất, cân đếm số lượng tem nhãn quần áo may mặc...

Được xếp hạng 0 5 sao
550,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân bỏ túi FEM là dòng cân tiểu ly mini bỏ túi chuyên cân định lượng, cân vàng, cân mủ cao su, cân giống nuôi, cân hóa chất, cân đếm số lượng tem nhãn quần áo may mặc...

Được xếp hạng 0 5 sao
450,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân bỏ túi gói thuốc HD331 là dòng cân tiểu ly mini bỏ túi chuyên cân định lượng, cân vàng, cân mủ cao su, cân giống nuôi, cân hóa chất, cân đếm số lượng tem nhãn quần áo may mặc...

Được xếp hạng 0 5 sao
400,000 

Bảo hành: 1 đổi 1

Được xếp hạng 0 5 sao
900,000 

Bảo hành: 1 đổi 1
Cân bỏ túi NOTEBOOK là dòng cân tiểu ly mini bỏ túi chuyên dùng cân định lượng, cân vàng, cân mủ cao su, cân giống nuôi, cân hóa chất, cân đếm số lượng tem nhãn quần áo may mặc...

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử DIGI - DS 1000g ~ 3000g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử DIGI - DS 1000g ~ 6000g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử DIGI - DS 100g ~ 600g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử DIGI - DS 100g ~ 600g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử FRH 2000g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử FRH 300g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử FRH 300g là dòng cân có độ nhạy cao, thường dùng để cân mủ cao su, hóa chất, phòng thí nghiệm, cân ngành vàng, bạc,…

Hotline: 0384244344

Hotline: 0384244344