Cân đếm mẫu VIBRA – ALC

Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng
Cân điện tử VIBRA – ALC là mẫu cân đếm thông dụng, với thiết kế tính năng cho dòng cân đếm trong công nghiệp, cân đếm mẫu sản phẩm chính xác những vật mẫu nhỏ nhất

Hotline: 0384244344

Hotline: 0384244344